Szukasz wsparcia na realizację zadań i inicjatyw w Twojej miejscowości? Zapytaj o środki w LGD Gościniec 4 żywiołów.

LGD „Gościniec 4 żywiołów” pozyskał w ramach PROW na lata 2014-2020 fundusze na realizację LSR. Środki zaplanowane w naborach są  przeznaczone na wsparcie dla społeczności lokalnej, z których skorzystać mogą min. organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego. W ramach realizacji LSR 50% środków  zostało przeznaczonych na cel związany z rozwojem gospodarczym regionu. Nowością w tym okresie są organizowanie przez LGD  konkursy grantowe skierowane  głównie do organizacji pozarządowych.

Głównymi celami LSR są:

Ochrona środowiska, poprawa jakości życia i budowanie kapitału społecznego.

Rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy na terenie LGD.

 

Projekty, które będą realizowane muszą być zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów” na lata 2016 – 2022 wybierane są przez Radę LGD na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji.

 

W RAMACH LSR  ZAPLANOWANO DO REALIZACJI NASTĘPUJĄCE OPERACJE:

  1. projekty konkursowe – dla NGO, JST, przedsiębiorców, osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej - wielkość dofinansowania dla org. pozarządowych i organizacji pożytku publicznego  – 85%, dla przedsiębiorców – 70 %, dla osób podejmujących działalność gospodarczą – 100%
  2. projekty grantowe - operacje, których beneficjent będący LGD udziela innym podmiotom wybranym przez LGD, zwanym dalej „grantobiorcami”, grantów będących środkami finansowymi programu powierzonymi przez LGD grantobiorcom na realizację zadań służących osiągnięciu celu tej operacji - wielkość dofinansowania 90%
  3. operacje „własne” LGD czyli takie  w których beneficjentem i realizatorem operacji może być LGD.

 

 

Już wkrótce  planowane są  nabory wniosków o udzielenie wsparci na wdrażanie  operacji w  ramach

Strategii  Rozwoju  Lokalnego Kierowanego przez Społeczność  na  projekty grantowe  z zakresu :

  • Organizacja wydarzeń oraz działań promocyjnych związanych z zasobami i walorami przyrodniczo – kulturowymi

obszaru LGD

  • Modernizacja i renowacja obiektów małej architektury
  • Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej  infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez "małe projekty"
  • Zachowanie dziedzictwa kulinarnego poprzez organizacje pozarządowe

Na stronie internetowej http://gosciniec4zywiolow.pl znajduje się dokumentacja związana z planowanymi naborami

w tym min. LSR, kryteria wyboru operacji i aktualny harmonogram naborów.

Biuro LGD „Gościniec 4 żywiołów” prowadzi bezpłatne spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów w zakresie przygotowania i realizacji projektów. Na terenie gmin Stryszów, Mucharz oraz Kalwaria Zebrzydowska prowadzone są punkty konsultacyjne dla potencjalnych beneficjentów.

 

 

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z naszym biurem

i zapraszamy do współpracy

tel./fax (33) 843 62 18    e- mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obzarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.