Strażackie Kolędowanie

Kultywując tradycje bożonarodzeniowe druhowie z OSP Leńcze z Kołem Gospodyń Leńcz  zorganizowali Strażackie Kolędowanie. Wystąpiła Orkiestra Dęta Leńcze, nowo powstały zespół „Spryciary”, dzieci z Zespołu Szkół nr 6 w Leńczach.

Strażackie kolędowanie uświetnił występ Orkiestry Dętej z Leńcz i Chóru Kobiet z Leńcz „Spryciary” w pięknych strojach kolędniczych, a najmłodsi wystawili Jasełka.

Nie zabrakło specjalnych gości w osobach Burmistrza Miasta Augustyna Ormantego, Przewodniczącego Rady Miejskiej Marcina Krawczyńskiego. Zgodnie zwyczajem złożono życzenia noworoczne, wspólnie śpiewano kolędy.