Strażacy ochotnicy z gminy Kalwaria Zebrzydowska otrzymali sprzęt ratujący życie

Cztery jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska otrzymały z rąk Burmistrza Miasta Augustyna Ormantego sprzęt ratowniczy zakupiony ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Spotkanie oraz uroczyste przekazanie odbyło się w remizie OSP Bugaj.

Plecaki oraz torby ratownicze PSP R1 z szynami kamerą oraz deską ortopedyczną trafiły do jednostek: OSP Bugaj, OSP Kalwaria Zebrzydowska, OSP Zarzyce Wielkie. W ręce strażaków z Bugaja oraz Leńcz trafiły również Defibrylatory AED.

Wartość przekazanego sprzętu opiewa na kwotę ponad 25 tys. zł.

Przypomnijmy, że dzięki realizacji tego projektu każda z dziewięciu jednostek Ochotniczych  Straży Pożarnych w gminie Kalwaria Zebrzydowska będzie posiadała zestaw do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej, ponadto sześć jednostek będzie dysponowało defibrylatorami zewnętrznymi AED.

Pamiętajmy, że ogólnodostępny defibrylator AED  znajduje się w dyżurce Kalwaryjskiego Komisariatu Policji, to niewielkie urządzenie nie raz ratowało życie potrzebującym pomocy, może z niego skorzystać osoba udzielająca pierwszej pomocy drugiej osobie  w przypadku nagłego zatrzymania pracy serca. Urządzenie działa na mięsień sercowy prądem stałym o odpowiednio dużej energii.

Urządzenie  wykrywa zagrażający życiu niewłaściwy rytm serca (migotanie komór serca). Jego obsługę ułatwiają intuicyjne piktogramy oraz wspomaganie głosowe.

Defibrylacja jest zabiegiem medycznym polegającym na zastosowaniu impulsu elektrycznego prądu stałego o określonej energii w celu przywrócenia prawidłowego rytmu pracy serca. Wykonana w ciągu 3 minut od zatrzymania krążenia pozwala na przeżycie w ok. 75% przypadków.

Otrzymana dotacja na zakup defibrylatorów automatycznych AED dla jednostek OSP wpisuje się politykę Burmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyna Ormantego, który  sukcesywnie dąży do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców gminy Kalwaria Zebrzydowska.