Walne zebranie w OSP Przytkowice

W dniu 20 stycznia w Domu Strażaka w Przytkowicach odbyło się doroczne walne zebranie sprawozdawcze za rok 2017.

W zebraniu udział wzięli zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej dr hab. inż. Augustyn Ormanty, Przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej Marcin Krawczyński, Komendant Miejsko-Gminny Związku OSP RP w Kalwarii Zebrzydowskiej druh Stanisław Brózda, Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Zw. OSP RP w Kalwarii Zebrzydowskiej druh Tadeusz Chrostek, wiceprezes Zarządu Miejsko-Gminnego Zw. OSP RP w Kalwarii Zebrzydowskiej druh Bartłomiej Kowalski, wicestarosta Andrzej Górecki, członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Antoni Kwarciak, Starszy inspektor w sekcji kwatermistrzowsko-technicznej KP PSP w Wadowicach asp. Wojciech Dragan, sołtys Przytkowic: Kazimierz Targosz, Ksiądz Proboszcz z Przytkowic, druhny i druhowie z OSP Przytkowice oraz pozostali zaproszeni goście.

Zebranie odbyło się według ustalonego dla wszystkich straży porządku obrad. Osoby funkcyjne tj. naczelnik, prezes, skarbnik i przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawiły sprawozdanie ze swej działalności w roku 2017. Następnie przedstawione zostały plany pracy OSP na rok 2018.