Analiza bezpieczeństwa

25 stycznia br. w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej odbyło się spotkanie Burmistrza dr hab.inż. Augustyna Ormantego z podinsp. mgr Krzysztofem Szusterem Komendantem Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej. Tematem spotkania była ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska w 2017r.

Analizie poddano czynniki rzutujące bezpośrednio na poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego, a mianowicie:

  • ilość zaistniałych przestępstw w tym kryminalnych oraz ich wykrywalność,
  • bezpieczeństwo i porządek w miejscach publicznych,
  • bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Po analizie poszczególnych czynników stwierdzono, że stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska należy uznać za dobry, jednak w dalszym ciągu należy prowadzić działania zmierzające do jego poprawy poprzez intensywną i efektywną pracę funkcjonariuszy Referatu Kryminalnego i Rewiru Dzielnicowych.

Nadal należy prowadzić współpracę ze środowiskami i organizacjami społecznymi, którym zależy na poprawie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz w kwestii rozpoznawania nowych zjawisk i miejsc zagrożonych przestępczością.