Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego

25 stycznia br. w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej odbyło się spotkanie Burmistrza dr hab.inż. Augustyna Ormantego z Prezesem Zarządu Miejsko Gminnego OSP RP Tadeuszem Chrostkiem oraz Komendantem Miejsko-Gminny Związku OSP RP Stanisławem Brózdą. Tematem spotkania była ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz analiza funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska.

 

Analizie poddano czynniki rzutujące bezpośrednio na poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz funkcjonowanie OSP z terenu gminy:

  • Ilość działań ratowniczo-gaśniczych
  • Gminne oraz powiatowe ćwiczenia taktyczno-bojowe,
  • Organizacja zawodów sportowo-pożarnicze na szczeblu gminnym oraz powiatowym,
  • Udział strażaków-ochotników w szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach oraz kursach KPP

Po analizie poszczególnych czynników stwierdzono, że stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz działalność Ochotniczych Straży Pożarnej na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska należy uznać za dobrą, jednak w dalszym ciągu należy prowadzić współpracę ze środowiskami i organizacjami społecznymi, którym zależy na poprawie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.