Będzie nowoczesny rentgen w Ośrodku Zdrowia, SP ZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej otrzymał dotację

To kolejna bardzo dobra informacja związana z kalwaryjskim Ośrodkiem Zdrowia - po utrzymaniu nocnych i świątecznych dyżurów, termomodernizacji obiektu, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej uzyskał dofinansowanie w kwocie 500 tys. zł. Zostanie zakupiony niezwykle potrzebny aparat RTG, a także aparat OCT dla poradni okulistycznej. Wartość zakupów służących bezpośrednio pacjentom wyniesie 723 tys. zł.

O zakup rentgena Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty czynił starania już od wielu lat, a teraz uda się zrealizować ten niezwykle potrzebny zakup dzięki dotacji, jaką uzyskał Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Uruchomienie pracowni RTG w Ośrodku Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej planowane jest na wrzesień 2018 roku.

W ramach tej inwestycji planowany jest zakup aparatu RTG oraz dostosowanie pomieszczeń na potrzeby pracowni RTG, a także zakup aparatu OCT dla poradni okulistycznej. Całkowity koszt inwestycji to 723.524,94 zł, z tego kwota dofinansowania to 500.896,29 zł, pozostała kwota 222.628,65 zł to środki własne SP ZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – informuje Grzegorz Pasternak kierownik SP ZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej.

SP ZOZ uzyskał dofinansowanie na realizację projektu „Wyposażenie w sprzęt medyczny i modernizacja infrastruktury SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni Zdrowia” w ramach Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

To nie pierwsza tak dobra informacja związana z funkcjonowaniem kalwaryjskiego ośrodka zdrowia. Przypomnijmy, w październiku ubiegłego roku, w efekcie proponowanych zmian przez NFZ, istniało realne zagrożenie funkcjonowania w Ośrodku Zdrowia nocnych i świątecznych dyżurów lekarskich, jednak dzięki zabiegom Burmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyna Ormantego, kierownika SP ZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej Grzegorza Pasternaka świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pozostały bez zmian, a opiekę nad mieszkańcami nadal sprawuje Samodzielny Publiczny ZOZ, przy al. Jana Pawła II 7.

Obecnie SP ZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej realizuje projekt „Zwiększenie efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni Zdrowia” dofinansowany z Funduszy Europejskich. Wartość projektu wynosi 991 913,11 zł, a wkład Funduszy Europejskich to 328 395,49 zł

Dzięki realizacji tego projektu zostanie zwiększona efektywność energetyczna budynku, nastąpi obniżenie kosztów energii cieplnej oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Zostanie to zrealizowane poprzez wzrost sprawności instalacji grzewczej, poprawę izolacyjności przegród budowlanych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

Warto w tym miejscu dodać, iż w tym tygodniu w Kalwarii Zebrzydowskiej z Burmistrzem Miasta Augustynem Ormantym i Kierownikiem SP ZOZ Grzegorzem Pasternakiem spotkała się Dyrektor ZZOZ w Wadowicach Beata Szafraniec. Rozmawiano między innymi o możliwości uruchomienia w Ośrodku Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej „małej chirurgii”.

Należy pamiętać o dużym znaczeniu Ośrodka Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej. Z dyżurów nocnych oraz w dni świąteczne korzystają mieszkańcy nie tylko gminy Kalwaria Zebrzydowska, ale też sąsiednich gmin – Lanckorony, Stryszowa, Brzeźnicy, a liczba mieszkańców tych gmin wynosi 43.211 osób. Kalwarię Zebrzydowską odwiedza w ciągu roku 2 mln osób, a na terenie samej tylko gminy Kalwaria Zebrzydowska działa ponad 1.200 zakładów rzemieślniczych generujących potencjalne zagrożenia.