Walne zebranie w OSP Zebrzydowice

W dniu 27 stycznia 2018 roku w Domu Strażaka w Zebrzydowicach odbyło się doroczne walne zebranie sprawozdawcze za rok 2017.

W zebraniu udział wzięli zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej dr hab. inż. Augustyn Ormanty, Przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej Marcin Krawczyński, Komendant Miejsko-Gminny Związku OSP RP w Kalwarii Zebrzydowskiej druh Stanisław Brózda, Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Zw. OSP RP w Kalwarii Zebrzydowskiej druh Tadeusz Chrostek, Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wadowicach mł.bryg. Jerzy Leśniakiewicz, druhny i druhowie z OSP Zebrzydowice.

Zebranie odbyło się według ustalonego dla wszystkich straży porządku obrad. Osoby funkcyjne, tj. naczelnik, prezes, skarbnik i przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przedstawiły sprawozdanie ze swej działalności w roku 2017. Następnie przedstawione zostały plany pracy OSP na rok 2018.