Informacja dotycząca poradni stomatologicznych

Od dnia 1 lipca 2018 r. SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej uzyskał większy kontrakt z Małopolskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii. W związku z powyższym w Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej od dnia  1 lipca 2018 r. czynne będą 2 gabinety stomatologiczne.

 

Szczegółowy harmonogram pracy gabinetów:

Rejestracja pacjentów do poradni stomatologicznej prowadzona jest w rejestracji ogólnej telefonicznie (tel. 33 876 64 37, 33 876 54 30, 33876 54 31), osobiście lub przez osoby trzecie od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 18.00 na wyznaczony termin.

W przypadkach nagłych zachorowań pacjenci przyjmowani są poza ustalanymi godzinami przyjęć, po wcześniejszym uzgodnieniu z lekarzem.

 

Harmonogram przyjęć:Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Lek. stom.

Maria Zawilska

8.00 – 14.00

14.00 – 20.00

8.00 – 14.00

14.00 – 20.00

8.00 – 14.00


Lek. stom. Krzysztof Górny

12.00 – 18.00

12.00 – 18.00

8.00 – 14.00

8.00- 14.00

8.00 – 14.00