Rekonesans ochotniczych straży pożarnych gminy Kalwaria Zebrzydowska

17 lipca br. Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty wraz z Komendantem Miejsko-Gminnym OSP druhem Stanisławem Brózdą zwizytowali wszystkie jednostki OSP w gminie Kalwaria Zebrzydowska. Zapoznali się ze stanem technicznym remiz oraz samochodów i sprzętu pożarniczego. Wizytujący pozytywnie ocenili stan sprzętu pożarniczego i remiz, podkreślając ogromne zaangażowanie druhów i opiekę nad powierzonym mieniem i sprzętem. Wizytując jednostki OSP Burmistrz Miasta przekazał druhom wyrazy uznania za trud i ryzyko jakie podejmują w ochronie życia i mienia ludzkiego, złożył  też gorące podziękowania za działalność ratowniczą, bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi.

Poniżej przedstawiamy wykonane zadania i plan pracy na 2018 rok, poszczególnych jednostek i wparcie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

 

OSP Kalwaria Zebrzydowska

OSP Kalwaria Zebrzydowska posiada 3 samochody bojowe, ciężki-średni oraz lekki. Na chwilę obecną samochód średni STAR jest wycofany z podziału bojowego ze względu na trwałe uszkodzenia. Na rok 2018 r. jednostka OSP Kalwaria Zebrzydowska otrzymała 42.000,00 zł. W roku 2018 jednostka przy współudziale Burmistrza stara się o pozyskanie środków na zakup pojazdu pożarniczego.

 

OSP Brody

OSP Brody posiada 2 samochody bojowe, ciężki oraz lekki. W roku ubiegłym jednostka OSP Brody pozyskała nowy ciężki samochód gaśniczy marki Kamaz, który kosztował 500.000,00 zł, Gmina Kalwaria Zebrzydowska dofinansowała to zadanie w kwocie 395.000,00 zł. W roku bieżącym strażacy wykonują remont elewacji oraz zabytkowego balkonu, remont ten współfinansowany jest przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska.

 

OSP Zarzyce Wielkie

OSP Zarzyce Wielkie posiada 2 samochody bojowe: ciężki oraz lekki. W roku bieżącym strażacy otrzymali dotację celową z Gminy Kalwaria Zebrzydowska w wysokości 38.000,00 zł na remont kotłowni oraz zakup nowoczesnego pieca CO. Prace są w trakcie wykonania.

 

OSP Leńcze

OSP Leńcze posiada 2 samochody bojowe: średni oraz lekki. W roku ubiegłym dzięki dotacji z Gminy Kalwaria Zebrzydowska w wysokości 100.000,00 zł wykonano remont instalacji CO oraz remont kotłowni w budynku OSP. W roku 2018 jednostka otrzymała 25.000,00 zł.

 

OSP Przytkowice

OSP Przytkowice posiada 4 samochody bojowe: ciężki, średni oraz dwa lekkie. W roku ubiegłym OSP Przytkowice pozyskała od sponsora samochód Mercedes Sprinter, gmina Kalwaria Zebrzydowska udzieliła dotacje na zakup sygnałów oraz świetlnych do nowego pojazdu.

 

OSP Zebrzydowice

OSP Zebrzydowice posiada 3 samochody bojowe: dwa średnie oraz jeden lekki. OSP Zebrzydowice jako jedyna jednostka w gminie posiada specjalizację ratownictwa wodnego. W roku ubiegłym jednostka otrzymała dotację w wysokości 35.000,00 zł na zakup nowoczesnego pieca CO oraz wykonanie remontu pomieszczeń budynku OSP. Prace są w trakcie wykonania.

 

OSP Stanisław Dolny

OSP Stanisław Dolny posiada dwa samochody bojowe: średni oraz lekki. W roku bieżącym we wrześniu OSP Stanisław Dolny odbierze od producenta nowy średni samochód gaśniczy. Gmina Kalwaria Zebrzydowska udzielając dotacji celowej sfinansowała to zadanie w kwocie 210.000,00 zł.

 

OSP Barwałd Górny

OSP Barwałd Górny posiada trzy samochody bojowe: średni oraz dwa lekkie. Od końca poprzedniego roku strażacy dzięki pozyskanym środkom z Lokalnej Grupy Działania oraz Pożyczki z Gminy Kalwaria Zebrzydowska w kwocie 150.000,00 zł oraz dotacji z Gminy Kalwaria Zebrzydowska w łącznej kwocie 72.000,00 zł, wykonują kompleksowy remont obiektu ( zakup dwóch pieców gazowym, wymiana instalacji elektrycznej, sanitarnej, wykonanie ogrzewania podłogowego, termomodernizacja).

 

OSP Bugaj

OSP Bugaj posiada dwa samochody bojowe: średni oraz lekki. Druhowie co rocznie uczestniczą aktywnie w zabezpieczaniu uroczystości kościelnych których kulminacyjny punkt znajduje się na ich podległym terenie.