Pomiary jakości powietrza będą kontynuowane

Gmina Kalwaria Zebrzydowska, przy współpracy z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (WFAiIS UJ),  w wrześniu 2017 r. uruchomiła wielopunktowe pomiary stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu obejmujące teren całej gminy. Badania w kolejnym sezonie grzewczym będą kontynuowane, uruchomione zostaną nowe punkty pomiaru. Zostanie też opracowany i opublikowany raport który obejmie miniony sezon grzewczy.

 

17 lipca br. w Gabinecie Burmistrza Miasta odbyło się spotkanie z  przedstawicielami - Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na którym Burmistrz Miasta podjął decyzję o kontynuowaniu współpracy z  WFAiIS UJ.

Urządzenia pomiarowe umieszczone są  na budynkach gminnych szkół. Wyniki pomiarów na bieżąco można śledzić na stronie internetowej. Projekt nosi nazwę Storm&DustNet i jest realizowany w Zakładzie Doświadczalnej Fizyki Komputerowej WFAiIS UJ w Krakowie.

Głównym celem projektu jest wykorzystanie innowacyjnej sieci rozproszonych bezprzewodowych stacji pomiarowych, wyposażonych w sensory do monitorowania stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu w trzech kategoriach masowych (PM1, PM2.5, PM10). Stacje te umożliwiają także pomiar podstawowych parametrów fizycznych (temperatura, wilgotność i ciśnienie), które opisują warunki atmosferyczne.

Urządzenia pomiarowe są małe gabarytowo, a dzięki ich kompaktowej budowie instalacja sieci w terenie jest szybka i prosta. Stacje wyposażono w odbiorniki GPS oraz modemy bezprzewodowej sieci GSM. Takie rozwiązanie zapewnia możliwość ich pracy wszędzie tam, gdzie są dostępne usługi bezprzewodowej komunikacji GSM, a jedynym wymaganiem jest dostęp do zasilania elektrycznego.