Półkolonia letnia w SP nr 1 w Stanisławiu Dolnym

Po raz kolejny w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym zorganizowano letnią półkolonię, która odbyła się w dniach 2-6 lipca br. Wzięło w niej udział 39 dzieci z klas I-VI. Tygodniowy wypoczynek wypełniony był licznymi atrakcjami i wycieczkami.

Pierwszego dnia uczestnikom półkolonii został przedstawiony harmonogram zajęć oraz regulamin. Przypomniano zasady bezpieczeństwa podczas zajęć sportowych i wycieczek. Następnie uczestnicy wzięli udział w rozgrywkach sportowych, rywalizując między grupami.

We wtorek uczniowie rozpoczęli dzień od zabaw animacyjnych z chustą „Klanza”. Następnie wraz z opiekunkami udali się do Centrum zabaw dla dzieci „Lalandia” w Barwałdzie Górnym. Tam oprócz zabaw rekreacyjnych brali udział w warsztatach plastycznych.

Trzeciego dnia, w środę uczestnicy półkolonii wybrali się do Wadowickiego Centrum Kultury, aby obejrzeć film pt. „Fernando”. Po seansie dzieci przeszły szlakiem Jana Pawła II, po czym udały się na słodki poczęstunek.

Czwartek to dzień całodniowej wycieczki do Ojcowa. Dzieci wraz z opiekunami i przewodnikiem przeszły szlakiem Ojcowskiego Parku Narodowego, zwiedziły Grotę Łokietka, ruiny ojcowskiego zamku, Kościółek na Wodzie i zakupiły pamiątki związane z tym miejscem.

Ostatniego dnia uczestnicy półkolonii zmagali się w rozgrywkach sportowych i zabawach na świeżym powietrzu. Wykonali również prace plastyczne pt. „Moje wrażenia z pobytu na półkolonii” i urządzili z nich wystawkę.

Podczas całotygodniowego wypoczynku wszyscy uczestnicy chętnie i aktywnie brali udział we wszystkich proponowanych im formach zajęć. Zarówno zajęcia sportowe, plastyczne jak i wycieczki cieszyły się dużym zainteresowaniem i wysoką frekwencją. Zadowolone i uśmiechnięte twarze dzieci oraz aprobata rodziców są dowodem na to, że taka forma wypoczynku podczas wakacji doskonale się sprawdza i gwarantuje dzieciom świetną zabawę.

 

Opiekunki półkolonii: M. Job-Rozum, E. Gasek, D. Głuc