Wizyta w klubach sportowych

W dniu 26 lipca 2018 r. Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska Augustyn Ormanty  wraz z pracownikami Urzędu Miasta zwizytował kluby sportowe funkcjonujące na terenie miasta i gminy. Podczas rekonesansu zapoznano się ze stanem bazy sportowej, przedstawiciele poszczególnych klubów przedstawili informacje dotyczące szkolenia sportowego i bieżących potrzeb.

 

Wiejski Klub Sportowy Żarek” w Barwałdzie Górnym – dzięki  zaangażowaniu Zarządu Klubu utworzono grupy dziecięco – młodzieżowe. Obecnie klub organizuje szkolenie sportowe dla ok. 70 dzieci oraz prowadzi drużynę seniorów.

Klub Sportowy „Filkówka” w Barwałdzie Średnim – w 2018 r. klub nie prowadzi działalności sportowej  a obiekt w I półroczu był udostępniony dla PUKS „Karol” w Wadowicach.

Ludowy Klub Sportowy  „Pogoń „ w Bugaju – klub kontynuuje działalność, jednak klub został pozbawiony możliwości korzystania z terenu, na którym zlokalizowane było boisko sportowe. W związku z tym Klub rozgrywki piłkarskie prowadzić będzie na obiektach udostępnionych przez Miejski Klub Sportowy „Kalwarianka”.

Ludowy klub Sportowy „Leńcze„ w Leńczach – klub prowadzi tylko drużynę seniorów, natomiast obiekt sportowy udostępniany jest również dla młodzieży  niezrzeszonej .

Ludowy klub Sportowy „Sokół” w Przytkowicach – klub prowadzi 3 drużyny młodzieżowe oraz drużynę seniorów. Dysponuje dwoma boiskami sportowymi. W budżecie na rok 2018 zaplanowane zostały środki finansowe na wykonanie remontu budynku klubowego. Została podpisana umowa z wykonawcą na realizację remonty z terminem do dnia 15 października 2018 r.

Ludowy Klub Sportowy „Stanisławianka”w Stanisławiu Dolnym – klub prowadzi drużynę młodzieżową a obiekt sportowy wykorzystywany jest także na szkolenie dzieci i młodzieży prowadzonego przez Stowarzyszenie „Dolany na Ludowo i Sportowo”.

Klub Sportowy „Sosnowianka” w Stanisławiu Dolnym - klub prowadzi 3 drużyny młodzieżowe oraz drużynę seniorów.  Dzięki zaangażowaniu i pracy społecznej członków klubu, obiekt jest utrzymany na wysokim poziomie.

Ludowy klub Sportowy „Olimpia” w Zebrzydowicach – klub prowadzi drużynę seniorów. Dzięki wykonanym pracom remontowym w budynku klubowym, obiekt spełnia standardy do prowadzenia działalności sportowej.

Ludowy Klub Sportowy „Cedron” w Brodach – klub prowadzi drużynę juniorów a od nowego sezonu 2018/2019  zgłoszona do rozgrywek została drużyna seniorów. Obiekt wyremontowany i utrzymany na wysokim poziomie dzięki zaangażowaniu działaczy klubu.

Miejski Klub Sportowy „Kalwarianka” – klub prowadzi 3 drużyny młodzieżowe i drużynę seniorów. Od nowego sezonu 2018/2019 utworzona została czwarta drużyna młodzieżowa. W bieżącym roku w szatniach klubu dokonano gruntownego remontu. W planach jest budowa studni głębinowej, która rozwiązałaby problem utrzymania płyty boiska.