INFORMACJA

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kalwaria Zebrzydowska,

Przypominamy o obowiązku utrzymania czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, wynikającym z art. 5 ust. 1 pkt 4), art. 2 ust. 1 pkt 4) Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Właściciel nieruchomości sąsiadującej z chodnikiem ma obowiązek odśnieżać, usuwać lód i błoto.

Utrzymanie czystości i porządku w Gminie jest ustawowym obowiązkiem każdego z nas, zarówno władz gminy jak i mieszkańców.
W związku z powyższym, zwracamy się do wszystkich mieszkańców oraz właścicieli i zarządców posesji o bieżące utrzymanie chodników położonych wzdłuż Państwa nieruchomości.

 

Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej
Mirosław Nowak