Dyżury aptek w Kalwarii Zebrzydowskiej w roku 2019

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Kalwarii Zebrzydowskiej w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2019 roku.

Uchwała nr III/17/18 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wadowickiego

 

LP DATA APTEKA TELEFON
1 01.01.2019 - 10.01.2019 Apteka Krakowska, ul. Krakowska 5 33 876 65 44
2 10.01.2019 - 19.01.2019 Apteka S.C., ul. Targowa 2 33 876 51 63
3 19.01.2019 - 28.01.2019 Apteka "Twoja Apteka", al. Jana Pawła II 7 33 876 47 74
4 28.01.2019 - 06.02.2019 Apteka Krakowska, ul. Krakowska 5 33 876 65 44
5 06.02.2019 - 15.02.2019 Apteka S.C., ul. Targowa 2 33 876 51 63
6 15.02.2019 - 24.02.2019 Apteka "Twoja Apteka", al. Jana Pawła II 7 33 876 47 74
7 24.02.2019 - 05.03.2019 Apteka Krakowska, ul. Krakowska 5 33 876 65 44
8 05.03.2019 - 14.03.2019 Apteka S.C., ul. Targowa 2 33 876 51 63
9 14.03.2019 - 23.03.2019 Apteka "Twoja Apteka", al. Jana Pawła II 7 33 876 47 74
10 23.03.2019 - 01.04.2019 Apteka Krakowska, ul. Krakowska 5 33 876 65 44
11 01.04.2019 - 10.04.2019 Apteka S.C., ul. Targowa 2 33 876 51 63
12 10.04.2019 - 19.04.2019 Apteka "Twoja Apteka", al. Jana Pawła II 7 33 876 47 74
13 19.04.2019 - 28.04.2019 Apteka Krakowska, ul. Krakowska 5 33 876 65 44
14 28.04.2019 - 07.05.2019 Apteka S.C., ul. Targowa 2 33 876 51 63
15 07.05.2019 - 16.05.2019 Apteka "Twoja Apteka", al. Jana Pawła II 7 33 876 47 74
16 16.05.2019 - 25.05.2019 Apteka Krakowska, ul. Krakowska 5 33 876 65 44
17 25.05.2019 - 03.06.2019 Apteka S.C., ul. Targowa 2 33 876 51 63
18 03.06.2019 - 12.06.2019 Apteka "Twoja Apteka", al. Jana Pawła II 7 33 876 47 74
19 12.06.2019 - 21.06.2019 Apteka Krakowska, ul. Krakowska 5 33 876 65 44
20 21.06.2019 - 30.06.2019 Apteka S.C., ul. Targowa 2 33 876 51 63
21 30.06.2019 - 09.07.2019 Apteka "Twoja Apteka", al. Jana Pawła II 7 33 876 47 74
23 09.07.2019 - 18.07.2019 Apteka Krakowska, ul. Krakowska 5 33 876 65 44
24 18.07.2019 - 27.07.2019 Apteka S.C., ul. Targowa 2 33 876 51 63
25 27.07.2019 - 05.08.2019 Apteka "Twoja Apteka", al. Jana Pawła II 7 33 876 47 74
26 05.08.2019 - 14.08.2019 Apteka Krakowska, ul. Krakowska 5 33 876 65 44
27 14.08.2019 - 23.08.2019 Apteka S.C., ul. Targowa 2 33 876 51 63
28 23.08.2019 - 01.09.2019 Apteka "Twoja Apteka", al. Jana Pawła II 7 33 876 47 74
29 01.09.2019 - 10.09.2019 Apteka Krakowska, ul. Krakowska 5 33 876 65 44
30 10.09.2019 - 19.09.2019 Apteka S.C., ul. Targowa 2 33 876 51 63
31 19.09.2019 - 28.09.2019 Apteka "Twoja Apteka", al. Jana Pawła II 7 33 876 47 74
32 28.09.2019 - 07.10.2019 Apteka Krakowska, ul. Krakowska 5 33 876 65 44
33 07.10.2019 - 16.10.2019 Apteka S.C., ul. Targowa 2 33 876 51 63
34 16.10.2019 - 25.10.2019 Apteka "Twoja Apteka", al. Jana Pawła II 7 33 876 47 74
35 25.10.2019 - 03.11.2019 Apteka Krakowska, ul. Krakowska 5 33 876 65 44
36 03.11.2019 - 12.11.2019 Apteka S.C., ul. Targowa 2 33 876 51 63
37 12.11.2019 - 21.11.2019 Apteka "Twoja Apteka", al. Jana Pawła II 7 33 876 47 74
38 21.11.2019 - 30.11.2019 Apteka Krakowska, ul. Krakowska 5 33 876 65 44
39 30.11.2019 - 09.12.2019 Apteka S.C., ul. Targowa 2 33 876 51 63
40 09.12.2019 - 18.12.2019 Apteka "Twoja Apteka", al. Jana Pawła II 7 33 876 47 74
41 18.12.2019 - 27.12.2019 Apteka Krakowska, ul. Krakowska 5 33 876 65 44
42 27.12.2019 - 31.12.2019 Apteka S.C., ul. Targowa 2 33 876 51 63