Duma i radość w Stanisławiu Dolnym

Gmina Kalwaria Zebrzydowska w ostatnich latach systematycznie inwestuje w rozbudowę i modernizację bazy szkolnej i sportowej. W poprzednich latach były to inwestycje w sieć przedszkoli, obecnie w bazę szkolną i sportową. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stanisławiu Dolnym, zakończono prace związane z rozbudową nadbudowa i przebudową budynku szkolnego, w środę dokonano oficjalnego otwarcia.  Jak wszyscy zgodnie podkreślili efekt jest imponujący.

Władze samorządowe Kalwarii Zebrzydowskiej inwestując w ostatnich latach w obiekty  szkolne i sportowe wychodzą z prostego założenia, że inwestycja w dzieci i młodzież jest najlepszą z możliwych inwestycji. Rozbudowa szkoły w Stanisławiu Dolnym jest kolejnym przykładem na potwierdzenie tego twierdzenia.

Mamy nową–starą szkołę. Piękny, solidny dach, wymienioną instalację wodno-kanalizacyjną i CO, zmodernizowaną kotłownię,  wyremontowane dwie łazienki szkolne, nową część administracyjną, salę świetlicową, wyposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne 3 pracownie: językową,  fizyczno-chemiczną i biologiczno-geograficzną. W trakcie trwających prac remontowych wygospodarowaliśmy miejsce na czytelnię i gabinet pielęgniarki szkolnej. Odnowiona została także elewacja zewnętrzna – mówiła Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stanisławiu Dolnym Dorota Kawaler i dodała Dzięki ofiarności sponsorów, ludzi o wielkim sercu, wymalowano salę gimnastyczną,  korytarze i sale lekcyjne.

Wzruszona dyrektor szkoły Dorota Kawaler, szczególnie mocno dziękowała Burmistrzowi Miasta Augustynowi Ormantemu, radnym Ewie Pacut i Tadeuszowi Wilkowi,  Joannie Filas, przygotowującej wniosek aplikacyjny na rozbudowę placówki, podkreślając, że to wielka radość i przywilej mieć takie osoby u swego boku.

W podobnych słowach mówiła o przyjaciołach z Brodów i Stanisławia Dolnego,  mając na myśli  dyrektorów Małgorzatę  Prażnowską i Marka Ziębe, dyrektorów i nauczycieli,  którzy  szeroko otworzyli drzwi swoich szkół dla dzieci ze Stanisławia Dolnego na osiem miesięcy zapewniając bazę dydaktyczną, na czas remontu. Słowa uznania dyrektor skierowała też do nauczycieli, pracowników ze swojej placówki, a także do rodziców, którzy okazali pomoc i zrozumienie.

W pozostałych oficjalnych wystąpieniach wszyscy zgodnie podkreślali iż zakres prac i przebudowa obiektu robi duże wrażenie. Wiele ciepłych słów przekazali Halina Cimer Małopolski Wicekurator Oświaty i Radny Województwa Małopolskiego Filip Kaczyński gratulowali władzom samorządowym i społeczności lokalnej determinacji i dobrej współpracy.

Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty słysząc te słowa skromnie przyznał, że rolą władz samorządowych jest stwarzanie jak najlepszych warunków do rozwoju młodego pokolenia.

Oficjalnego otwarcia nowego budynku szkolnego w Stanisławiu Dolnym dokonali: Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty, Radna Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej Ewa Pacut, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Filip Kaczyński, Małopolski Wicekurator Oświaty Halina Cimer, przedstawiciel szkoły, rady rodziców i uczniowie.

Nastrój radości wypełnił też występ uczniów, którzy w zabawny sposób przypomnieli ostatnie miesiące w szkole, który  remontów. Odnowiona cześć szkoły została również poświęcona. W uroczystym otwarciu szkoły uczestniczyli Radni Rady Miejskiej, Dyrektorzy Szkół z terenu gminy,  osoby zaangażowane w realizację projektu, a także lokalna społeczność.

Przypomnijmy, wartość inwestycji łącznie z robotami budowlanymi wyniosła 1 mln 624 tys. zł, zadanie to dofinansowane zostało z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w wysokości 985 tys. zł.