Farma fotowoltaiczna w Zebrzydowicach ... jest taki plan

W gabinecie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyna Ormantego odbyło się  bardzo dobre i konkretne spotkanie  związane z budową farmy fotowoltaicznej na terenie zrekultywowanego wysypiska śmieci w Zebrzydowicach, zapoznaliśmy się z ofertą firmy Arena Energy i propozycją dzierżawy terenu. Zapadły już pierwsze ustalenia, a prace nad stworzeniem farmy zaczynają nabierać realnego kształtu. Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty, rekomendował przygotowanie i opracowanie projektu, z którym w najbliższym czasie zapoznają się Radni Rady Miejskiej, wysłuchaliśmy także sugestii Pana Dawida Herbuta, który także jest zaangażowany w projekt.

Sprawna budowa farmy fotowoltaicznej będzie wymagała dobrej współpracy także ze Starostwem Powiatowym i Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, w którym już prowadzimy rozmowy.

Obszar na którym mogłaby powstać farma fotowoltaiczna to teren po byłym wysypisku śmieci w Zebrzydowicach, o powierzchni blisko 2 hektarów. Wspomniany teren idealnie nadaje się na taką inwestycje, o niewielkim nachyleniu i ukierunkowany na południe, dodatkowo warto pamiętać, że na tym terenie przez najbliższe 50 lat nie można budować dużych obiektów.

Nie można zapominać, że według rządowej strategii energetycznej „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.”, potencjał elektrowni fotowoltaicznych w naszym kraju ma w kolejnych latach intensywnie rosnąć, a mówi o tym między innymi rządowy dokument „Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu 2021-2030” .

Sama budowa farmy fotowoltaicznej będzie miała wiele korzyści, a największą z nich to efekt ekologiczny, a także edukacyjny.