Będzie Skatepark w Kalwarii Zebrzydowskiej

W listopadzie 2015 r. grupa mieszkańców  na ręce Burmistrza Miasta Augustyna Ormantego złożyła wniosek  o budowę w Kalwarii Zebrzydowskiej skateparku, warto zaznaczyć iż składając wniosek jego inicjatorzy dołączyli listę poparcia, zbierając około 350 podpisów. Od samego początku ich inicjatywa zainteresowała Burmistrza Miasta i zyskała jego poparcie. Po ostatnich decyzjach burmistrza i radnych możemy przekazać radosną informację, z której najbardziej ucieszą się dzieci i młodzi budowa skateparku po podpisaniu umów niebawem ruszy. Inwestycję będzie realizowała firma TECHRAMPS Sp. z o. o., która specjalizuje się w budowie tego typu obiektów.

Przypomnijmy w listopadzie 2015 r. grupa mieszkańców  na ręce Burmistrza Miasta Augustyna Ormantego złożyła wniosek  o budowę w Kalwarii Zebrzydowskiej skateparku.  Jak podkreśli jego inicjatorzy Piotr Błachut i Krzysztof Oleksy -członkowie Zarządów Osiedli nr 1 i 2 w Kalwarii Zebrzydowskiej, dodawali że pomysł urodził się już dawno.

Pomysłodawcy tej inicjatywy dążyli do tego by w Kalwarii Zebrzydowskiej powstał Skatepark jak tłumaczyli taki z prawdziwego zdarzenia, wskazali możliwą  lokalizacje - plac w bezpośrednim sąsiedztwie boisk  „Orlik”. Dla tego pomysłu szybko zebrali około 350 podpisów, założyli profil na FB, o tej inicjatywie informowały też lokalne media.

W krótkim czasie inicjatorów na spotkanie do Urzędu Miasta zaprosił Burmistrz Miasta, który poparł inicjatywę i zadeklarował wsparcie dla tego pomysłu.  Inicjatorzy budowy skateparku, w kolejnych miesiącach byli na  bieżąco informowani o działaniach jakie podejmuje Urząd Miasta, stając się parterami Burmistrza, brali także udział w pracach nad przygotowaniami do powstania projektu. Udało się również wypracować koncepcje budowy, ustalić jakie elementy wejdą w jego skład – tutaj wiedzą i znajomością tematu z Urzędem Miasta dzieli się jego inicjatorzy.

W marcu 2016 roku, w zaledwie po trzech miesiąc od złożenia wniosku o budowę skateparku  rozpoczął się etap projektowania, rozpoczęto prace nad opracowaniem dokumentacji oraz prowadzono sprawy związane z uzyskaniem pozwoleniem  na budowę, przygotowano projekt budowlano-wykonawczy. W następstwie czego wykonano: projekt budowalny, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, specyfikacje techniczną.

Wspólnie z inicjatorami ustalono iż nowy obiekt – Skatepark powstanie w Kalwarii Zebrzydowskiej w bezpośrednim sąsiedztwie „Orlika” tym samym teren ten będzie miał okazję by stać się miejscem gdzie dzieci i młodzież w jednym miejscu będą mogły aktywnie spędzać wolny czas.

Burmistrz Miasta  zgodnie z zapowiedziami, przygotowując projekt budżetu Miasta w 2017 rok, wpisał jako zadanie inwestycyjne pozycję „Budowa skateparku”. Jednak w kolejnych latach ogłoszony przetarg przewyższał kwotę jaka została zabezpieczona  na ten cel, tak też było w czerwcu br., dlatego Burmistrz Miasta zwrócił się do radnych celem zaopiniowania i przeznaczenia dodatkowych środków na wspomnianą inwestycję, pomysł ten zyskał akceptacje i budowa skateparku może ruszyć.