Środowisko

Środowisko

Informacje o środowisku udostępnione przez Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej znaleźć można w publicznie dostępnym Wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

ekoportalKarty A - wnioski o wycinkę drzew

 Karty B - decyzje na wycinkę drzew
Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany: „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leńcze“ – teren MNr10

Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe sporządzone na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy

 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska