Ogłoszenia - Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej


Uwaga na barszcz Sosnowskiego

Informacja Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie o szkodliwości barszczu Sosnowskiego

czytaj dalej »

Pozyskaj fundusze z Unii Europejskiej! Realizuj plany!

Fundusze z Unii Europejskiej przeznaczone na wsparcie dla społeczności lokalnej można pozyskać w LGD „Gościniec 4 żywiołów”. W ramach realizacji LSR 50% środków (tj. 2 250 000,00 zł PLN)  zostało przeznaczonych na cel związany z rozwojem gospodarczym regionu – osoby zainteresowane będą mogły aplikować o środki realizację zaplanowanych działań i przedsięwzięć. Już wkrótce w LGD będą ogłoszone konkursy grantowe skierowane  głównie do organizacji pozarządowych.

czytaj dalej »

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Dotyczy przedsięwzięcia pn. "Zmiana sposobu użytkowania czści pomieszczeń mieszkalnych na magazynowe z zapleczem socjalnym oraz budowa hali produkcyjnej"

czytaj dalej »

Wykaz osób pełniących nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa

 

czytaj dalej »

Jesteś zainteresowany DOTACJĄ? Zapraszamy do LGD Gościniec 4 żywiołów

 

czytaj dalej »

Apel o utrzymanie porządku i czystości na terenie Naszej Gminy

W najbliższym czasie odbędzie się wiele uroczystości i imprez związanych z obchodami 400-lecia lokacji Miasta Kalwaria Zebrzydowska, na których spodziewamy się wielu gości. Bardzo serdecznie proszę o utrzymanie porządku i czystości na terenie naszej gminy.

czytaj dalej »

Miejsca Przyjazne Pszczołom

W Polsce żyje 470 gatunków owadów pszczołowatych. Aż 222 z nich zagrożone jest wyginięciem! Pszczołom brakuje miejsc, gdzie mogłyby bezpiecznie żyć, rozmnażać się i zdobywać pokarm. Możesz im pomóc. Przyłącz się i załóż Miejsce Przyjazne Pszczołom!

czytaj dalej »

Szukasz wsparcia na realizację zadań i inicjatyw w Twojej miejscowości? Zapytaj o środki w LGD Gościniec 4 żywiołów.

LGD „Gościniec 4 żywiołów” pozyskał w ramach PROW na lata 2014-2020 fundusze na realizację LSR. Środki zaplanowane w naborach są  przeznaczone na wsparcie dla społeczności lokalnej, z których skorzystać mogą min. organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego. W ramach realizacji LSR 50% środków  zostało przeznaczonych na cel związany z rozwojem gospodarczym regionu. Nowością w tym okresie są organizowanie przez LGD  konkursy grantowe skierowane  głównie do organizacji pozarządowych.

czytaj dalej »

Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

czytaj dalej »

Stypendia sportowe

Burmistrz Miasta informuje, że w terminie do 30 maja 2017 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium sportowego dla młodzieży, za osiągnięcia sportowe.

czytaj dalej »

Terminy składania wniosków o dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych na rok 2017

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, iż wnioski o przyznanie płatności na rok 2017 z wymaganymi załącznikami można składać w terminie od dnia 15 marca 2017 r. do dnia 15 maja 2017 r.

czytaj dalej »

"Bezpieczny i Aktywny Senior"

czytaj dalej »

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o prowadzonym postępowaniu w sprawie regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod linie kolejowe

[25.04.2017]

czytaj dalej »

Harmonogram BO Małopolska 2017

Samorząd Województwa Małopolskiego rozpoczyna realizację II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. W ramach działań przybliżających cel i zasady tego przedsięwzięcia przewidziane zostały spotkania informacyjne oraz warsztaty projektowe przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszego województwa. Z pewnością będą one dobrą okazją do uzyskania konkretnych informacji na temat możliwości udziału w tym projekcie. Miejsce i termin spotkania dla powiatu wadowickiego: 16 maja 2017 r. (wtorek), godzina 18.00, Wadowicka Biblioteka Publiczna, ul. Legionów 1, Wadowice.

czytaj dalej »

Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej

Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu zaprasza do udziału w projekcie "Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej", w ramach którego przyznawane są bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 22 700 zł.

czytaj dalej »

Koniec zakazu wypuszczania drobiu!

W dniu 6 kwietnia 2017 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy w sprawie zarządzenia środków związanych z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Zniesiony został zakaz wypuszczania drobiu. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków zmienia wcześniejsze rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r.

czytaj dalej »

Rekrutacja w roku szkolnym 2017/2018

Informacja na temat rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska.

czytaj dalej »

Stop pożarom traw! Ziemia jest tylko jedna

Przełom zimy i wiosny to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności są doskonałym materiałem palnym, co w połączeniu z nieodpowiedzialnością ludzi skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za większość pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek. Niestety, wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w sposób naturalny glebę, co spowoduje szybszy i bujniejszy wzrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne.

czytaj dalej »

Dotacje na realizację zadań i inicjatyw w Twojej miejscowości

LGD „Gościniec 4 żywiołów” w okresie 2016 – 2022 przyznaje środki unijne z programu LEADER 2014 – 2020 min. dla mieszkańców, przedsiębiorców i stowarzyszeń z obszaru gmin: Lanckorona, Stryszów, Mucharz oraz Kalwaria Zebrzydowska.

czytaj dalej »

Ogłoszenie o konkursach na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół w Gminie Kalwaria Zebrzydowska

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko: Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej, Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Przytkowicach, Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stanisławiu Dolnym.

czytaj dalej »

Przewodnik przedsiębiorców korzystających ze środowiska

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przypomina przedsiębiorcom o ciążących obowiązkach, wynikających z przepisów prawa, z zakresu: baterii i akumulatorów, decyzji z zakresu gospodarki odpadami, ewidencji i sprawozdawczości odpadowej, gospodarki opakowaniami, opłaty produktowej, opłaty za korzystanie ze środowiska, substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, udostępnienia informacji o środowisku, składania dokumentów.

czytaj dalej »

Szkolenie z zakresu zasad wypełniania wniosku o przyznanie płatności obszarowych w 2017 roku

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ośrodek Doradztwa Rolniczego serdecznie zapraszają na szkolenie z zakresu zasad wypełniania wniosku o przyznanie płatności obszarowych w 2017 roku, które odbędzie się 22 marca 2017 r. (środa) w godzinach 9.30 – 11.00 w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej przy ul. Mickiewicza 4.

czytaj dalej »

Rekrutacja w roku szkolnym 2017/2018

Informacja na temat rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska.

czytaj dalej »

Informacja na temat Krajowej Administracji Skarbowej

1 marca 2017 roku została utworzona Krajowa Administracja Skarbowa w miejsce działających dotychczas struktur: administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej.  

czytaj dalej »

Możliwości pozyskania dofinansowania z Unii Europejskiej

LGD „Gościniec 4 żywiołów” pozyskał w ramach PROW na lata 2014-2020 fundusze na realizację LSR. Obecnie jest wdrażana Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru gmin  Lanckorona, Stryszów, Mucharz oraz Kalwaria Zebrzydowska.

czytaj dalej »

Informacja w zakresie wycinki drzew

1 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy  o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.). Ustawodawca wprowadził wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. W art. 83f w/w ustawy opisał wszystkie wyjątki zwolnienia od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów:

czytaj dalej »

Zakończono perlustrację gospodarstw

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wadowicach informuje, że zakończył spis oraz kontrolę gospodarstw w Gminie Kalwaria Zebrzydowska, przeprowadzone w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

czytaj dalej »

Uwaga na nieuczciwe firmy podszywające się pod audytorów energetycznych

Ostrzegamy przed nieuczciwymi firmami, które powołując się na konieczność wymiany nieekologicznych pieców i możliwość zdobycia na ten cel dofinansowania z RPO WM 2014-2020 odwiedzają mieszkańców naszego regionu oferując odpłatne wykonanie audytów energetycznych.

czytaj dalej »

Ruszają konsultacje społeczne nowego regulaminu BO

W piątek 17 lutego ruszyły konsultacje społeczne, dotyczące projektu nowego Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Małopolski. W ich ramach do 3 marca mailowo i listownie przyjmowane będą stanowiska organizacji pozarządowych, zorganizowanych zostanie także 5 spotkań konsultacyjnych, w których mogą wziąć udział zarówno przedstawiciele NGO jak i wszyscy zainteresowani mieszkańcy regionu. Wyniki konsultacji będą znane najpóźniej 3 kwietnia.

czytaj dalej »

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska"

czytaj dalej »

Strona 13 z 19