Ogłoszenia - Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej


Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych na magazynowe z zapleczem socjalnym oraz budowa hali produkcyjnej"  

czytaj dalej »

XV edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

czytaj dalej »

Perlustracja gospodarstw w Leńczach

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wadowicach informuje, że w dniu 2 lutego 2017 r. rozpocznie perlustrację gospodarstw w terenie zagrożonym wystąpieniem grypy ptaków o wysokiej zjadliwości w miejscowości Leńcze.

czytaj dalej »

Pozyskanie środków unijnych za pośrednictwem LGD Gościniec 4 żywiołów, realizacja projektów oraz tworzenie inicjatyw klastrowych

czytaj dalej »

Środowisko - obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorców

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami przypomina o obowiązkach ciążących na przedsiębiorcach wykonujących działalność gospodarczą.

czytaj dalej »

Statystyczne badania ankietowe i rolnicze w 2017 roku

Główny Urzad Statystyczny, zgodnie z programem badan statystycznych statystyki publicznej przeprowadza na terenie całego kraju statystyczne badania ankietowe. Badania realizowane sa przy pomocy ankieterów i teleankieterów statystycznych. Za ich organizacje i realizacje na terenie województwa małopolskiego odpowiedzialny jest Urzad Statystyczny w Krakowie.

czytaj dalej »

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

W związku z okresem zimowym i znacznym spadkiem temperatur, apeluję o zwiększoną czujność i zwracanie uwagi na los zwierząt. Zima to najtrudniejszy czas dla zwierząt, dlatego kieruję prośbę do wszystkich mieszkańców o zwrócenie szczególnej uwagi przy wykonywaniu opieki nad zwierzętami.

czytaj dalej »

Perlustracja gospodarstw

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wadowicach informuje, że w dniu 18 stycznia 2017 r. rozpoczął perlustrację gospodarstw w terenie zagrożonym wystąpieniem grypy ptaków o wysokiej zjadliwości. Kontrola gospodarstw rozpocznie się od wsi Zarzyce Małe. Po ukończeniu perlustracji we wsi Zarzyce Małe rozpocznie się perlustracja gospodarstw we wsi Zarzyce Wielkie, Podchybie i Podolany.

czytaj dalej »

Nabór wniosków w LGD "Gościniec 4 żywiołów"

LGD „Gościniec 4 żywiołów” ogłosił nabór wniosków nr. 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

czytaj dalej »

Harmonogram walnych zebrań sprawozdawczych w OSP z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2017

czytaj dalej »

"Bo jak nie wy, to kto?" - projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców Małopolski Zachodniej

Rekrutacja prowadzona będzie na terenie Małopolski Zachodniej w sposób ciągły aż do zakwalifikowania planowanej liczby uczestników, nie dłużej jednak niż do 31 października 2017 roku.

czytaj dalej »

Szkolenie zaawansowany pracownik biurowy - operator danych (trwa nabór)

Jeżeli zamieszkujesz powiat chrzanowski, olkuski, wadowicki lub oświęcimski oraz zostałeś/aś zwolniony/a z przyczyn zakładu pracy zgłoś się do nas na bezpłatne szkolenie!

czytaj dalej »

LGD "Gościniec 4 żywiołów" ogłosiła nabór fiszek projektowych w terminie od 4 do 13 stycznie 2017 r.

W związku z planowanym w terminie  od 23 stycznia do 6 lutego 2017 r. ogłoszeniem naborów wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 20114 – 2020 LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania fiszek projektowych

czytaj dalej »

Marszałek Województwa Małopolskiego zaprasza do udziału w konsultacjach

W dniu 6 grudnia 2016 r. rozpoczęły się konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, które potrwają do 5 stycznia 2017 roku.

czytaj dalej »

Odbiór pomieszczeń przedszkola w Przytkowicach

Dokonano odbioru przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na przedszkolne w budynku Zespołu Szkół w Przytkowicach.

czytaj dalej »

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Zarząd Województwa Małopolskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

czytaj dalej »

Uwaga! Zmiana przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt!

Nowy obowiązek dokonania spisu zwierząt w stadzie.

czytaj dalej »

Punkty konsultacyjne LGD „Gościniec 4 żywiołów” - dodatkowe dyżury

LGD „Gościniec 4 żywiołów” uruchomiło dodatkowe godziny i miejsca dyżurów doradców na terenie LGD „Gościniec 4 żywiołów” dla osób zainteresowanych pozyskaniem dotacji ze środków UE w ramach PROW 2014 – 2020 działanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

czytaj dalej »

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

W związku z opracowaniem „Diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych, skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych w Gminie Kalwaria Zebrzydowska” oraz wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji, pragniemy Państwa zaprosić do wzięcia udziału w konsultacjach oraz zgłaszania uwag do w/w dokumentu.

czytaj dalej »

LGD Gościniec 4 żywiołów zachęca do pozyskania dotacji

 

czytaj dalej »

Informacja Prezesa KRUS o ubezpieczeniu NNW dzieci

czytaj dalej »

Apel do mieszkańców gminy Kalwaria Zebrzydowska

W związku z nasilającą się liczbą zgłoszeń zwierząt bezdomnych oraz zbliżającym się okresem zimowym, apelujemy do wszystkich mieszkańców o zwrócenie szczególnej uwagi przy wykonywaniu opieki nad zwierzętami.

czytaj dalej »

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2017

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kalwarii Zebrzydowskiej na mocy art. 24 ust. 7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ze zm.) ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

czytaj dalej »

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2016/2017

Informacja nt. „Zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2016/2017”

czytaj dalej »

Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii do hodowców trzody chlewnej

Szanowni Państwo! ASF, czyli afrykański pomór świń – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

czytaj dalej »

Informacja dla właścicieli lasów prywatnych

 

czytaj dalej »

Narodowa Loteria Paragonowa przedłużona do marca 2017 r.

Narodowa Loteria Paragonowa została przedłużona o kolejne 6 miesięcy i potrwa do 31 marca 2017 r. To efekt dużego zainteresowania loterią i pozytywnych zmian w postawach Polaków, którzy coraz częściej pamiętają o znaczeniu paragonów podczas zakupu towarów i usług. Izba Skarbowa w Krakowie zachęca do brania paragonów i udziału w Loterii.

czytaj dalej »

Służba Celna ostrzega!

W związku z zaistniałymi przypadkami zatrucia i śmierci po spożyciu podrobionego alkoholu, jakie miały miejsce w ostatnich dniach na terytorium Ukrainy, Służba Celna przestrzega przed nabywaniem wszelkich wyrobów zawierających alkohol, pochodzących z niewiadomych źródeł, szczególnie oferowanych do sprzedaży na miejskich bazarach i targowiskach oraz w innych miejscach niż legalne placówki handlowe.

czytaj dalej »

Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców i warzyw (Wow)

Od piątku, 30 września br., w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego można złożyć powiadomienie w ramach mechanizmu „Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców i warzyw (Wow)”.

czytaj dalej »

Masz pomysł na ciekawy projekt? Chcesz rozwinąć lub otworzyć działalność gospodarczą? LGD "Gościniec 4 żywiołów" zaprasza do współpracy

LGD „Gościniec 4 żywiołów” w latach 2016 – 2022 będzie realizować program PROW w ramach inicjatywy LEADER,  środki w wysokości 4 500 000,00 zł. będą rozdysponowane na terenie gmin: Lanckorona, Stryszów, Mucharz oraz Kalwaria Zebrzydowska.

czytaj dalej »

Strona 14 z 19