Ogłoszenia - Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej


Napisz projekt, zdobądź fundusze z UE!

Stowarzyszenie „Gościniec 4 żywiołów” rozpoczęło wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru gmin  Lanckorona, Stryszów, Mucharz oraz Kalwaria Zebrzydowska. Dnia 12 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, została podpisana umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Fundusze na realizację LSR zostały pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zgodnie z podpisaną umową LGD „Gościniec 4 żywiołów”  w nowym okresie ma do rozdysponowania 4 500 000,00 zł.

czytaj dalej »

Bezpłatne szkolenia, stypendia szkoleniowe, płatne staże, bezzwroitne dotacje - zaproszenie do projektu

Firma WYG Consulting Sp. z o.o., w partnerstwie z Małopolskim Związkiem Pracodawców LEWIATAN realizuje projekt outplacementowy finansowany ze środków Unii Europejskiej, skierowany do pracowników przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy, osób zwolnionych oraz odchodzących z rolnictwa zamieszkujących Subregion Małopolski Zachodniej.

czytaj dalej »

Jeżeli masz pomysł na realizację zadań i inicjatyw w swojej miejscowości, jeżeli chcesz rozwinąć lub otworzyć działalność gospodarczą w Twojej gminie, to serdecznie zapraszamy!

LGD „Gościniec 4 żywiołów” w okresie 2016 – 2022 będzie przyznawać środki unijne z programu LEADER 2014 – 2020 min. dla mieszkańców, przedsiębiorców i stowarzyszeń z obszaru gmin: Lanckorona, Stryszów, Mucharz oraz Kalwaria Zebrzydowska.

czytaj dalej »

Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych

Minister Środowiska informuje, że na podstawie art. 112 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.), na gruntach leśnych, nieleśnych i wodach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w latach 2016-2018, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach zadania pn.: „Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018”.

czytaj dalej »

"Migajmy razem!"

Nie wszystkie osoby głuche znają dobrze język polski. Większość z nich używa na co dzień języka migowego. Nie unikajmy kontaktu z osobami głuchymi - bądźmy swobodni, otwarci i życzliwi.

czytaj dalej »

Informacja dotycząca przystanku autobusowego w Kalwarii Zebrzydowskiej

Informacja dotycząca przystanku autobusowego w Kalwarii Zebrzydowskiej

czytaj dalej »

Spotkanie konsultacyjne założeń aktualizacji Programu ochrony powietrza

czytaj dalej »

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2016/2017

Przypomnienie o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

czytaj dalej »

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ

czytaj dalej »

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie zaprasza do zapoznania się z terminarzem przeglądów jesiennych na rok 2016

Terminarz przeglądów jesiennych 2016  

czytaj dalej »

Bezpłatne szczepienia przeciw grypie

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że od dnia 14 września 2016 r. w Ośrodku Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej, w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Leńczach oraz w Przytkowicach dostępne są bezpłatne szczepionki przeciw grypie. Z bezpłatnych szczepień mogą skorzystać dzieci i młodzież z do 18 roku życia oraz emeryci i renciści.

czytaj dalej »

LGD "Gościniec 4 żywiołów" zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjno-szkoleniowe połączone z warsztatami

Jak pozyskać dotację z UE? Jak poprawnie przygotować wniosek? O tym będzie można się dowiedzieć podczas spotkań w Lanckoronie, Mucharzu, Stryszowie i Kalwarii Zebrzydowskiej.

czytaj dalej »

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentów projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kalwaria Zebrzydowska dla miejscowości: Kalwaria Zebrzydowska, Barwałd Górny, Barwałd Średni, Stanisław Dolny, Podolany,

 

czytaj dalej »

Rozpoczęto prace nad budżetem na rok 2017

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej niniejszym informuje, że przystępujemy do prac przygotowawczych w zakresie opracowania projektu budżetu gminy na 2017 rok.

czytaj dalej »

Wykaz jednostek odbierających odpady i nieczystości

 

czytaj dalej »

Apel o zbiórkę krwi

W dniu 3 września 2016 r. Druh Bogdan Ryba naczelnik OSP Łękawica uległ bardzo groźnemu wypadkowi, w wyniku czego utracił bardzo dużą ilość krwi. Po sprawnie przeprowadzonej akcji na miejscu zdarzenia przetransportowano druha Bogdana do Krakowa, gdzie w Szpitalu Uniwersyteckim przy ul. Kopernika przeszedł ponad dziesięciogodzinną operację, podczas której zużyto dużo krwi.

czytaj dalej »

Nieodpłatna pomoc prawna

Od 1.01.2016 r. na terenie Powiatu Wadowickiego działają 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych odpowiednio w: Wadowicach, Andrychowie i Kalwarii Zebrzydowskiej. Najbliższy Punkt Pomocy Prawnej w Kalwarii Zebrzydowskiej (ul. Jana Pawła II 7)   pozostaje czynny od poniedziałku do piątku

czytaj dalej »

Masz ciekawy pomysł do realizacji, chcesz uzyskać dofinansowanie? skorzystaj ze środków z UE!

Pierwsze nabory wniosków planowane są już w październiku 2016 r. LGD „Gościniec 4 żywiołów” rozpoczął wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru gmin Lanckorona, Stryszów, Mucharz oraz Kalwaria Zebrzydowska. Fundusze na realizację LSR zostały pozyskane w ramach PROW na lata 2014-2020.

czytaj dalej »

Znaleziono kota

W dniu 26 sierpnia na ul. Weissa w Kalwarii Zebrzydowskiej znaleziono dużego kocura długowłosego. Kot prawdopodobnie rasowy, maści biało-złotej, utyka na przednią łapę. Obecnie poszukiwana jest osoba, która zaopiekuje się zwierzęciem.

czytaj dalej »

Projekt aktywizujący zawodowo dla osób niepełnosprawnych do 29 r.ż.

czytaj dalej »

Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Dotyczy "Przebudowy drogi powiatowej nr 1786K Przytkowice - Leńcze - Wola Radziszowska od drogi wojewódzkiej nr 953 w kierunku m. Leńcze na długości ok. 1,2 km"

czytaj dalej »

Zakończono prace na ul. 3 Maja

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że zostało wykonane zagospodarowanie zieleni na ul. 3 Maja w Kalwarii Zebrzydowskiej.

czytaj dalej »

Pilotażowy Program "Aktywny Samorząd"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach uprzejmie informuje, iż realizuje pilotażowy program "Aktywny Samorząd" w roku 2016 ogłoszony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

czytaj dalej »

Inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń do powietrza

Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Stanisław Kosek informuje, że od 28.07.2016 r. jest przeprowadzana inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń do powietrza na wybranych obszarach gminy Kalwaria Zebrzydowska. Zadanie „Wykonanie inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń do powietrza wraz z analizą koniecznych działań w zakresie poprawy jakości powietrza na potrzeby aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego”, zostanie wykonane w ramach podpisanej umowy nr IXA/376/SR w dniu 18 maja 2016 r., pomiędzy województwem małopolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego, a firmą ATMOTERM S.A.

czytaj dalej »

"Nowe kwalifikacje dla twojego sukcesu"

Na terenie powiatu wadowickiego rozpoczęto realizację projektu, który skierowany jest do osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych powyżej 30 roku życia.

czytaj dalej »

Możliwości pozyskiwania środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów” w ramach PROW 2014-2020

LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne nt. „Możliwości pozyskiwania środków unijnych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów” w ramach PROW 2014-2020”

czytaj dalej »

Nie truj. Weź dotację. Wymień piec

Prawie 210 mln zł Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego 2014-2020 przeznaczył na wymianę pieców w Małopolsce. Dowiedz się jak skorzystać z tych środków.

czytaj dalej »

Formularze wniosków PROW

Informujemy, iż na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dostępne już są formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

czytaj dalej »

JAWOR - Program pożyczkowy na termomodernizację dla osób fizycznych

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że od dnia 1 lipca 2016 r. Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Krakowie zatwierdziła Program Priorytetowy „Jawor” Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja budynków jednorodzinnych.

czytaj dalej »

Zarządzenie nr 260/2016 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 01 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia o konkursach na kandydatów na stanowiska dyrektora szkół w Gminie Kalwaria Zebrzydowska

Zarządzenie nr 260/2016 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 01 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia o konkursach na kandydatów na stanowiska dyrektora szkół w Gminie Kalwaria Zebrzydowska

czytaj dalej »

Strona 15 z 19